Privacyverklaring

Privacyverklaring voor MegaWorkshop

Laatst bijgewerkt op 29-02-2024

Deze privacyverklaring beschrijft hoe het MegaWorkshopEvent informatie verzamelt, gebruikt en deelt in verband met het inschrijvingsproces voor het MegaWorkshopEvent.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer je je inschrijft voor het MegaWorkshopEvent, verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie van jou, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor het registratieproces. We verzamelen deze informatie alleen met jouw toestemming en gebruiken deze uitsluitend voor het beheren van je inschrijving en het communiceren over het evenement.

Hoe gebruiken wij de verzamelde informatie?

We gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie uitsluitend om je inschrijving voor het MegaWorkshopEvent te beheren en om je relevante informatie te sturen met betrekking tot het evenement, zoals bevestigingen, updates en eventuele wijzigingen in het programma. We zullen je persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden gebruiken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Delen van persoonlijke informatie

We delen je persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is voor het beheren van je inschrijving (bijvoorbeeld met onze betalingsverwerker om de inschrijvingskosten te verwerken) of zoals vereist door de wet. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat alle derde partijen die toegang hebben tot je persoonlijke informatie passende beveiligingsmaatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je gegevens te waarborgen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om te allen tijde toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over je hebben en om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als je van dit recht gebruik wilt maken of als je vragen hebt over hoe we je persoonlijke informatie gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, dus bekijk deze regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat je weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, we het gebruiken en/of openbaar maken.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over ons gebruik van je persoonlijke informatie, kun je contact met ons opnemen.